February 6th, 2013

http://project-edem.taba.ru/video/Vse-Tainy/SEZAM/466032_Zemlya_i_Vselennaya_-_Zhivoy_Razumnyy_Organ

http://project-edem.taba.ru/SEZAM/Tayny_Mira/Zagovor/253361_Kak_Finansy_upravlyayut_Mirom_Ili_Neo-fi